موتور ملی نماد عزت کشور است (مقام معظم رهبری)شرکت صنعتی و تولیدی دیزل سنگین ایران

کارخانه دیزل سنگین ایران یکی از بزرگترین کارخانه های سازنده موتورهای سنگین در منطقه است که با خط تولید و کارگاه همبندی و آزمون به وسعت 7500 مترمربع و ساختمان های آزمایشگاه، پشتیبانی و انبار به وسعت 8000 مترمربع در زمینی به مساحت 80 هکتار بنا گردیده است. هدف از تاسیس و راه اندازی این واحد تولیدی، دستیابی به فناوری تولید موتورهای سنگین از 200 تا 3500 کیلووات به منظور پاسخگویی به نیاز گسترده صنایع خدماتی و تولیدی کشور از جمله صنایع ريلي، صنايع نفت، صنعت كشتي سازي، نيروگاه هاي برق دائم و اضطراري می باشد.