ارتقاء توان و بهینه‌سازی


در صنعت موتورسازی در سرتاسر جهان، شرکت‌های متعددی در حال ساخت انواع موتورها با کاربری‌های مختلف می‌باشند که در بازه توانی از چند صد وات تا ده‌ها مگاوات تقسیم می‌گردند.

در همین راستا، موتورهایی نیز وجود دارند که دارای توان‌های متفاوتی می‌باشند در حالیکه از دیدگاه پایه‌ای دارای شرایط مشابه می‌باشند که اصطلاحاً به مجموعه‌ی این موتورها، خانواده آن موتور گفته می‌شود. در همین راستا شرکت دیزل سنگین ایران نیز با بررسی بازار مصرف کشور، موتورهای مختلفی را که در داخل کشور موجود است به‌طور کامل شناسایی نموده و با ارزیابی ویژگی‌های یک موتور از دیدگاه عمر و توان، به ارتقاء آن می‌پردازد.

این ارتقاء بر حسب میزان افزایش توان، نیازمند تغییر در سامانه‌های داخلی و خارجی مانند سامانه پاشش یا خنک‌کاری خواهد شد که به‌منظور حداقل نمودن قیمت تمام شده، همواره سعی بر کمینه نمودن میزان تغییرات است.