تاریخچه دسا موفقیت نوآوری شکوفایی

شرکت دسا از جمله طرح‌های دهگانه عمرانی کشور است که در سال 1370 به منظور تولید موتورهای سنگین دور متوسط با ظرفیت سالانه 270 دستگاه موتور در شهرستان آمل در استان مازندران احداث شد. در سال 1371 بر اساس تبصره 15 قانون بودجه این طرح از وزارت صنایع سنگین جدا و اجرای آن به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران محول گردید. در سال 1383 با آغاز طراحی اولین موتور ملی سنگین و ساخت آن در سال 1388، کشور عزیزمان ایران به واسطه شرکت تولیدی و صنعتی دیزل سنگین ایران (دسا) به جمع 12 کشور سازنده موتورهای سنگین جهان پیوست. این شرکت در سال 1390 با توجه به سیاست‌های برنامه پنجم توسعه در راستای خصوصی‌سازی دوایر دولتی مشمول این امر گردید. با استناد به طرح موتور ملی د87 در سال 1397، دسا به جمع شرکت های دانش‌بنیان پیوسته و در ادامه مسیر رو به رشد خود در سال 1399با کسب دانش فنی طراحی و ساخت موتور دیزل 1350 اسب بخار، موفق به کسب رتبه اول بخش پژوهش‌های کاربردی در سی و چهارمین دوره جشنواره بین المللی خوارزمی گردید.

                گام اول

                تصویب احداث شرکت دسا به عنوان یکی از 10 طرح ملی کشور در مجلس شورای اسلامی با هدف تولید موتورهای دیزل سنگین دور متوسط با ظرفیت سالانه 270 دستگاه موتور

                 گام دوم

                شروع طرح احداث کارخانه در سال 1370 و اتمام در سال 1376، شروع فعالیت اصلی کارخانه از سال 1377 با موتورهای وارتسیلا

                گام سوم

                طراحی و ساخت اولین عضو خانواده‌ی موتور ملی دیزل سنگین در سال 1388

                گام چهارم

                ورود به حوزه طراحی، ارتقاء توان و تولید موتورهای دریایی از سال 1390

                گام پنجم

                طراحی و ساخت اولین موتور دوگانه سوز ملی در سال 1390 و اولین موتور 100% گازسوز ملی در سال 1396

                گام ششم

                تجاری سازی موتور ملّی در خرداد 1397

                گام هفتم

                پیوستن به جمع شرکت¬های دانش بنیان در سال 1397

                گام هشتم

                کسب رتبه اول بخش پژوهش‌های کاربردی در سی و چهارمین دوره جشنواره بین المللی خوارزمی در سال 1399