مشخصات فنی موتور DESA- 16V170M

تعداد سیلندر 16-V type Engine version CSS grade
سیکل موتور چهار زمانه 4 X
گازهای خروجی/ هوای ورودی مجهز به توربوشارژر و خنک‌ کن میانی 4 X
قطر سیلندر 170mm 4 X
کورس پیستون 210mm 4 X
حجم جابجایی هر سیلندر lit4.76 4 X
سامانه پاشش سوخت Common rail 4 X
جهت چرخش موتور CCW 4 X
نسبت تراکم 4/16 4 X
فشار موثر ترمزی 19/22 bar 4 X
توان موتور 2540 kW 4 X
ماکزیمم گشتاور 53/13 kN.m 4 X
بیشینه دور 1800 rpm 4 X
وزن موتور 8630 kg 4 X
طول موتور 3685 mm 4 X
عرض موتور 1530 mm 4 X
ارتفاع موتور mm 2120 4 X