معرفی


شرکت دیزل سنگین ایران با تهیه و تدوین طرح بومی سازی موتور RK215در نظر دارد بخش بزرگی از نیازهای صنعت موتورهای دیزل را بر طرف نماید. این موتور 3مگاواتی بر روی لوکوموتیو آلستوم متعلق به شرکت راه آهن نصب شده است. اوایل دهه 80 خورشیدی، تعداد 100 دستگاه لوکوموتیو آلستوم مجهز به موتورهای RK215، توسط شرکت راه آهن خریداری گردید و تا کنون مورد بهره‌برداری قرارگرفته است.

پس از تعطیلی شرکت رستون (سازنده موتور RK215) امکان تامین موتور جدید وجود نداشته و تامین قطعات آن نیز با مشکلات و دشواری های زیادی انجام می‌گیرد و تعمیرات و نگهداری این موتورها با چالش‌های بسیاری همراه است. در این طرح بومی‌سازی، مباحث مختلف بومی سازی موتورRK215 مورد بررسی قرار گرفته است.اهداف طرح

ویژگی های طرح


به غير از پروژه 100 دستگاه راه‌آهن جمهوري اسلامي، بيشترين تقاضاي موتورهاي تيپRK در جهان، مربوط به موتورهاي شش سيلندر و کمترين تقاضا مربوط به موتورهاي هشت سيلندر است به گونه‌اي که تقاضاي موتورهاي شش سيلندر حدود 24% کل تقاضا را پوشش مي دهد.

مدل 16 سيلندر اين موتورها با کاربرد ريلي فقط در راه‌آهن جمهوري اسلامي مورد استفاده قرار گرفت و بر روي لکوموتيوهاي AD43C آلستوم فرانسه نصب گرديد و جهت قطارهاي مسافري و باري مورد استفاده قرار گرفت. سرعت اين لوکومتيوها براي قطارهاي مسافري تا 150km/h مي رسد. با توجه به اينکه اولين تجربه اين تيپ در صنعت ريلي بوده داراي مشکلات و نواقصي نيز بوده است که در مباحث بعدي به آن پرداخته خواهد شد.


با توجه به در اختيار گرفتنRUSTON توسط شرکت MAN و با توجه به الزامات موجود، شرکت مذکور اقدام به انجام اصلاحات مطابق با استانداردهاي بين‌المللي و اخذ گواهينامه UIC نمود و پس از بازديد بازرسان و انجام کليه مراحل در سال 2005 به اين مهم دست يافت.