تامین قطعات و تجهیزات مورد نیاز برای احداث و تعمیرات انواع نیروگاه‌های دیزل /گاز سوز از تأمین‌کنندگان خارجی و داخلی: