با توجه به حضور افراد با تجربه و با تحصیلات مقاطع تکمیلی در دسا و گذراندن دوره‌های آموزشی در معتبرترین شرکت‌های جهان، تکنسین‌ها، مهندسین و طراحان این مجموعه آمادگی کامل جهت ارائه درس آموخته‌های خود به منظور بی‌نیازی کشور در این حوزه را دارا می‌باشند. همچنین امکانات و زیرساخت‌های منحصر به فرد شرکت دسا سبب شده است پتانسیل ویژه‌ای در این حوزه موجود باشد.

مخاطبین دوره‌های آموزشی شرکت دسا

توانمندی تیم تخصصی اساتید دسا

کلاس‌های آموزش و امکانات رفاهی