موتور DESA 16V215M

موتور DESA 16V215M موتوری کم حجم و توربوشارژر شده است كه نسبت توان به وزن آن خوب بوده و يكي از كمترين وزن‌ها را بين همة موتورهاي هم‌ردة خود دارد. اين امر با‌ دوام زياد، بازده مناسب، صداي كم و هزينه‌هاي كم نگهداري، همراه شده و آن را براي كاربرد وسيع‌تري مناسب مي‌سازد.

طراحي فشردة موتور DESA 16V215M فضاي مورد نياز را كاهش داده، نصب را تسهيل كرده و دسترسي را براي نگهداري، آسان نموده است. عمر مفيد اكثر قطعات این موتور بيشتر از 4000 ساعت می‌باشد. سیکل کارکردی این موتور چهار زمانه بوده و ترتیب چینش سیلندرها در این موتور، به صورت خورجینی (v شکل) می‌باشد.مشخصات فنی موتور DESA 16V215M

عنوان مشخصه Engine version CSS grade
تیپ موتور DESA-16V215M 4 X
شکل قرار‌گیری سیلندرها V 4 X
تعداد سیلندر 16 4 X
سیکل موتور چهار زمانه 4 X
گازهای خروجی/ هوای ورودی مجهز به توربوشارژر و خنککن میانی 4 X
قطر سیلندر 215mm 4 X
کورس پیستون 275mm 4 X
سرعت میانگین پیستون 9.6 m/s 4 X
جابجایی حجم هر سیلندر 10 lit 4 X
سامانه پاشش سوخت Unit injector 4 X
نقطه شروع احتراق 18 BTDC 4 X
جهت چرخش موتور (از سمت فلایویل) CCW 4 X
ترتیب احتراق 1A-3B-3A-7B-7A-4B-4A-8B-8A-6B-6A-2B-2A-5B-5A-1B 4 X
نسبت تراکم 13.4 4 X
فشار موثر ترمزی 22.6 bar 4 X
ماکزیمم فشار احتراق 180 bar 4 X
توان نامی موتور 2880 Kw 4 X
توان حداکثر موتور در بار 110% 3170 kw at 1050 rpm @110% load 4 X
توان حداقل موتور 580 kw at 480 rpm 4 X
ماکزیمم گشتاور 29.3 kn.m 4 X
دور موتور 1050 rpm 4 X
محدوده سرعت 480-1050 rpm 4 X
مصرف سوخت 210 + 5% (g/kW.h) 4 X
وزن کل موتور (موتور با مبدل حرارتی) 20300 kg 4 X
حجم کل روغن 1150 lit 4 X
طول موتور 4975 mm 4 X
طول موتور با مبدل 5575 mm 4 X
عرض موتور 2175 mm 4 X
ارتفاع موتور 2817 mm 4 X