موتور ریلی دسا 2000

در این پروژه موتور پایه MAN D2842 LE203 با توان 800 اسب بخار به موتور هدف با توان 1800 اسب بخار در سرعت 2800 دور بر دقیقه با کاهش نسبت تراکم موتور به 14.5 ارتقاء و دریایی شده است. در جدول زیر مشخصات فنی موتور پایه و موتور هدف ارائه شده است.

مشخصات فنی موتور پایه و موتور هدف دسا 2000

مشخصه مقدار پايه مقدار هدف
قطر استوانه، م.م 128 128 4 X
طول مسير سنبه، م.م 142 142
تعداد استوانه 12 12
زاوية خورجين، درجه 90 90
توان پيوسته، کيلووات 588 1333
سرعت دورانی، دور بر دقيقه 2100 2500
فشار مؤثر متوسط ترمزی، بار 15/3 29
مصرف مخصوص ترمزی، گرم بر کيلووات ساعت 211 220-210
نسبت تراکم 16/5 در فرآيند ارتقاء مشخص می شود
تعداد دريچه ها در بستار 2 در فرآيند ارتقاء مشخص می شود
وزن موتور (کیلوگرم) 1450 2000
ابعاد موتور (عرض*طول*ارتفاع) 900×1700×1500 1200×2250×1500

کاربری موتور هدف، دریایی وظیفه سبک با حداکثر عمر 1500 ساعت در حالت تمام بار می باشد.

روشی که برای ارتقاء توان موتور D2842 به‌کار گرفته شده است به صورت نیمه تجربی و بر پایه تحلیل ها و شبیه سازی های کامپیوتری می باشد.