مشخصات فنی موتور DESA 12V150M

تعداد سیلندر 12-V type Engine version CSS grade
سیکل موتور چهار زمانه 4 X
گازهای خروجی/ هوای ورودی مجهز به توربوشارژر و خنککن میانی 4 X
قطر سیلندر mm 150 4 X
کورس پیستون mm 180 4 X
حجم جابجایی هر سیلندر lit 38/16 4 X
سامانه پاشش سوخت Common Rail 4 X
جهت چرخش موتور CW&CCW 4 X
نسبت تراکم 15:1 4 X
فشار موثر ترمزی bar21 4 X
توان موتور kW1000 4 X
ماکزیمم گشتاور kN.m 366/6 4 X
بیشینه دور rpm 1500 4 X
وزن موتور (خشک) kg 3800 4 X
طول موتور mm 2600 4 X
عرض موتور mm 1450 4 X
ارتفاع موتور mm 1300 4 X