آرمان ما

دستیابی به دانش فنی طراحی و ساخت موتوردیزل و تامین موتور های دیزلی مورد نیاز کشور در زمینه های دریایی، صنعتی و نیروگاهی
دستیابی به دانش فنی تغییر سوخت موتورها شامل:دوگانه سوز، گازسوز، گازسوز، سامانه انرژی کل(CHP)
تامین موتور های دیزلی مورد نیاز کشور در زمینه های دریایی، صنعتی و نیروگاهی
واردات ماشین آلات ، لوازم، مواد اولیه و یا هر نوع کالا برای کارخانجات و بخشهاي تولیدي سرمایه گذاري، مشارکت و هرگونه فعالیتهاي بازرگانی مرتبط با موضوع شرکت
مدیریت در احداث کارخانجات صنعتی به منظور تولید
انواع موتورهاي دیزل و محصولات جانبی آن در کاربری‌های ریلی، دریایی و نیروگاهی