MTU 4000

براساس تفاهم نامه ای مقرر شد لوکوموتیوهای شرکت رجا با استفاده از موتورهای روز دنیا تجهیز گردد. این لوکوموتوها ساخت شرکت زیمنس بوده و موتورهای آن از شرکت MTU می باشد. بدین منظور قرار دادی بین شرکت دسا و شرکت ام تی یو با عنوان خرید برای اجرای کار منعقد شده است که بر اساس آن مقرر شد موتورهای مذکور توسط شرکت دسا آماده سازی و به شرکت مپنا تحویل گردد. در این پروژه قطعات موتورهای MTU بصورت مجموعه های مونتاژ شده(PKD) در اختیار شرکت دسا قرار گرفت و سپس عملیات تکمیلی شامل مونتاژ، تست، اتصال با ژنراتور و انجام مراحل نهایی در دسا صورت گرفته است.