پروژه های انجام شده صنایع دریائی (موتور رانش کشتی، مولد قدرت ،آزمون موتور)
ردیف کارفرما / عنوان پروژه تعداد شناور (فروند) توان هر موتور اصلی (اسب بخار)
1 کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران 1 1200
2 شهید درویشی 2 760
3 صدرا 3 5200